Inteligentny dom a system przeciwpożarowy

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o tzw. inteligentnych budynkach. Stanowią one budowle, które opierają się na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu, który steruje wszelkimi instalacjami zamontowanymi w pomieszczeniach. Ideą takiego rozwiązania jest zarówno energooszczędność, jak i zwiększenie bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych aspektów w tym systemie jest instalacja przeciwpożarowa – informują eksperci od Inteligentnych Domów.

Czym jest inteligentny dom?

Inteligentny dom to budynek mieszkalny, który został wyposażony w zintegrowany system zarządzający wszystkimi instalacjami znajdującymi się w nim. Można nimi sterować manualnie, kiedy uznamy, ze jest taka potrzeba lub ustawić automatyczną obsługę. System zbiera dane dotyczące warunków panujących w domu przy pomocy czujników i dostosowuje pracę instalacji według potrzeb, tak żeby zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć zużycie energii. Może to dotyczyć np. ogrzewania. Kiedy system ustali, że temperatura w pomieszczeniach jest wystarczająca, natychmiast wyłączy ogrzewanie, dzięki czemu domownicy unikają zbyt dużego zwiększenia temperatury oraz niepotrzebnych strat energii i pieniędzy. Podobnie jest np. z niewyłączonym światłem. Kiedy system ustali, że w danym pomieszczeniu świeci się żarówka, a nie ma w nim domownika, wyłączy oświetlenie.

Instalacja przeciwpożarowa w domu inteligentnym

Na bezpieczeństwo domu duży wpływa ma instalacja przeciwpożarowa zsynchronizowana z systemem. Występuje ona w dwóch wariantach: czynna ochrona i system użytkowy. Ten pierwszy tworzy sygnalizacja ostrzegawcza, proces oddymiania, stałe narzędzia gaśnicze, proces kontrolowania ruchu elementów oddzieleń pożarowych jak klapy czy bramy wyjazdowe i wewnętrzne hydranty. Ten drugi to klimatyzacja, wentylacja, system kontrolowania ruchu wind czy oświetlenia awaryjnego. Wszystkie ważne procesy, które służą ochronie przeciwpożarowej uruchamiane są automatycznie w momencie wykrycia przez system zagrożenia.

Podsumowanie

Instalacja przeciwpożarowa to jeden z najważniejszych elementów systemu tworzącego tzw. inteligentne mieszkanie. Zintegrowany system automatycznie uruchamia ważne procesy, których zadaniem jest minimalizowanie niebezpiecznych skutków pożaru, w momencie kiedy wykryje on zagrożenie.
Przeczytaj więcej na blogu o inteligetnych budynkach.